Zajímavý článek o reflexních fóliích. 26.10.2018

„Energeticky úsporné“. Toto spojení je v současnosti velice oblíbené a tak není divu, že se čím dál častěji setkáváme s produkty, které se tímto označením mají odlišit od ostatních a v pozitivním smyslu slova na sebe strhnout pozornost zákazníků. Samozřejmě, každý chce přece platit za provoz svých spotřebičů co nejnižší částky a jestli to navíc lze označit za ulehčení přírodě, tím lépe. Energetické úspory jsou zdůrazňované hlavně v oblasti vytápění, kde jsou rozdíly velice citelné. Technologický pokrok neustále posouvá hranice dopředu, a to, co bylo včera považováno za úsporné, dnes vytlačují produkty ještě úspornější. Tato tendence však zároveň vytváří mezi výrobci na trhu tlak „úspornosti za každou cenu“ a geniální novinky jsou častokrát spíše marketingovou strategií než prověřenou a řádně certifikovanou technologií.

„Především nás zaujala avizovaná míra reflexe až 20 % - dlouhodobým vývojem jsme u naší reflexní fólie (vyráběné v Německu) byli schopni garantovat reflexi kolem 10 %.“

Tímto způsobem se v posledních letech objevila v sortimentu firem zabývajících se podlahovým vytápěním nová položka, která má jednak zaručit mohutné úspory snížením provozních nákladů a navíc celkově zlepšit fungování celého systému podlahového vytápění. Tímto „revolučním“ vylepšením jsou tzv. odrazové, zrcadlové, reflexní, či jiné zázračné folie. Protože se v naší každodenní praxi s tímto tématem často setkáváme a v podstatě se čím dál častěji musíme konfrontovat s tvrzením, že podlahové vytápění bez reflexní fólie je méně kvalitní, rádi bychom se na tomto místě k tomuto tématu blíže vyjádřili a umožnili budoucím zákazníkům slyšet názor i z druhé strany.

Jak funguje reflexní fólie?
Nejdříve je třeba říct, o co se vlastně v případě reflexní fólie jedná. Přestože je na trhu více systémů a způsobů jak instalovat teplovodní podlahové topení, vždy se jedná sendvičovou kombinaci tepelné izolace, topného hada a roznášecí vrstvy, kterou v současnosti nejčastěji tvoří litá anhydritová podlaha (viz obrázky níže).


Teplovodní podlahové topení je vždy instalováno sendvičovou kombinaci tepelné izolace, topného hada a roznášecí vrstvy, kterou v současnosti nejčastěji tvoří litá anhydritová podlaha

Aby anhydrit, který je při instalaci v tekutém stavu, nezatekl do polystyrénu, pokládá se tzv. systémová fólie tl. 0,2 mm, která vytvoří „vanu“. Kromě této separační funkce slouží systémová fólie i jako vodítko pro montéry, kteří díky natištěnému rastru mohou jednoduše dodržovat předepsané rozteče topného potrubí. U reflexní fólie je navíc hliníková vrstva, která by měla odrazem teplo směrovat pouze požadovaným směrem a tím zvýšit výkon a zkrátit dobu zátopu.

Předesíláme, že použití reflexní fólie v podlahovém vytápění není vůbec takovou novinkou, za jakou byla při svém rozmachu v posledních letech prodejci označovaná. Firma PEDOTHERM, která se podlahovým vytápěním zabývá už přes 30 let, byla první, která reflexní folii pro podlahové vytápění – chráněnou patentem – uvedla na trh. Reflexní folie PEDOTHERM Star byla ale pro nerentabilitu výroby před několika lety vyřazena ze systému PEDOTHERM. Právě proto jsme s velkým zájmem sledovali jak přibližně ve stejné době, kdy se naše firma rozhodla od výroby této komponenty upustit, začínala reklamní kampaň pro reflexní fólii u konkurence.

Co hrozí v případě využití reflexní fólie?
Především nás zaujala avizovaná míra reflexe až 20 %. Dlouhodobým vývojem jsme u naší reflexní fólie (vyráběné v Německu) byli schopni garantovat reflexi kolem 10 %. Tuto skutečnost jsme měli řádně potvrzenou příslušným měřením a certifikátem kvality autorizované zkušebny. Certifikát vysokých hodnot reflexe folií dodávaných nyní na trh však neexistuje a dosud nejspíše nikomu nechybí. Uváděné hodnoty proto příliš vážně brát nedoporučujeme. Závažnější námitka se ovšem týká samotné realizace, kdy se nám experimentálně podařilo zjistit, že reflexní fólie, které jsou momentálně na trhu, nejsou schopny zabránit přímému kontaktu hliníku s anhydritem a pro hliník znamenají devastující korozivní reakci.

Přestože výrobci tvrdí, že mají hliníkovou mezivrstvu bezpečně oddělenou separační mezivrstvou, při systému instalace připevňováním topného potrubí příchytkami do tepelné izolace nutně dochází k perforaci fólie a tedy porušení ochranné vrstvy. Tím už po krátké době, přesněji po uplynutí 3-4  dnů od zalití anhydritem, je hliníková vrstva, která měla sloužit k odrazu tepla, znehodnocena agresivním anhydritem a fólie je lidově řečeno „vyžraná zevnitř“.

Bílé plochy ukazují, jak málo z reflexní vrstvy zůstane po zalití anhydritem

Toto však je skryto pod podlahou a zákazník to s největší pravděpodobností nikdy nezjistí. Podlahové topení totiž funguje stejně dobře i bez reflexe. Co se tedy týká reflexních fólií, náš názor velice přesně vystihuje přísloví, které říká, že není všechno zlato, co se třpytí.


Převzato z http://www.nazeleno.cz/vytapeni-1/podlahove-vytapeni/podlahove-vytapeni-a-reflexni-folie-uspora-energie-nebo-reklamni-trik.aspx

Expresní cenová nabídka Zadání poptávky Pro zpracování seriózní nabídky vyplňte poptávkový formulář. Zadání poptávky

16.6.2020 - FOR ARCH 2020

Přijďte se podívat !

Více

8.1.2020 - FOR PASIV

Tady nás také najdete !

Více

17.12.2019 - Novoroční přání

Děkujeme Vám, že realizujete s námi ! Děkujeme také našim partnerům za výbornou spolupráci !

Více

20.11.2019 - INFOTHERMA výstava Ostrava Černá louka

Těšíme se na Vás !

Více

9.2.2019 - Projekt zdarma pro každého zákazníka

Každému našemu zákazníkovi nabízíme projekt na míru pro jeho dům zdarma.Proto nepotřebujete externího projektanta, který naše systémy nezná a navrhnul by je špatně a navíc si za to nechal zaplatit. …

Více
© ARSYLINE 2023